BIP - Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa CzempielaSzkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JÓZEFA CZEMPIELA W CHORZOWIE DZIAŁA W OPARCIU O:

 

- Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z poźn. zmianami

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychosoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Płotkowska, dnia: 2013-01-31
utworzony: 31-01-2013 / modyfikowany: 07-02-2013
wprowadził(a): Elżbieta Płotkowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela 2019, kontakt: elap56@poczta.onet.pl