BIP - Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa CzempielaSzkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REJESTRY
INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH i ARCHIWACH
Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach:
rejestr zarządzeń dyrektora
rejestr skarg i wniosków
rejestr wypadków
książka kontroli zewnętrznej
książki obiektów budowlanych
księgi inwentarzowe,
księga druków ścisłego zarachowania
rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm). Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentu, może składać podanie pisemne, pocztą elektroniczną lub osobiście. Podanie oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 29 września 2000 (Dz. U. nr 86, p. 960 z poźn. zm. art. 2) nie podlegają opłacie skarbowej. Sporządzone zaświadczenia lub kserokopie dokumentów wysyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 32  w Chorzowie.osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Płotkowska, dnia: 2012-12-19
utworzony: 19-12-2012 / modyfikowany: 19-12-2012
wprowadził(a): Elżbieta Płotkowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie im. ks. Józefa Czempiela 2019, kontakt: elap56@poczta.onet.pl